Uncategorized

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Operasyonları Yetkilisi

 

Müşteri Hizmetleri Operasyonları Yetkilisi iş ilanı için aranan genel nitelikler ,iş tanımı ,şirket politikası ve iş başvurusu yazımızda.

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş ilanında yer alan “Müşteri ve Resmi Kurum İşlemleri” ekibinde kariyerine başlayacak olan adaylar, bankacılık temelini öğrenirken eğitimlerle desteklenecektir. Ayrıca Yapı Kredi’nin ayrıcalıklarından faydalanabileceklerdir.

Genel Müdürlük operasyon süreçlerini gerçekleştirmek ve dış müşterilere doğru zamanında hizmet sunmak üzere bir Müşteri Hizmetleri Operasyonları Yetkilisi aranmaktadır. Bu pozisyon için lisans mezunu olmak (tercihen İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Fen Edebiyat Fakültesi), MS Office uygulamalarını iyi derecede kullanmak, analitik muhakeme yeteneğine sahip olmak, etkili iletişim becerileri ve müşteri odaklı düşünebilmek gibi nitelikler aranmaktadır. Adayların takım çalışmasına önem vermeleri ve kendilerini her alanda geliştirmeye istekli olmaları da beklenmektedir.

Bu pozisyonda çalışacak olan adaylar, Türkiye’nin dijital bankasında keyifli ve dinamik bir ekiple çalışma imkanı bulacaklar. Hızlı bir iş temposu içinde çalışacak ve diğer ekiplerle de işbirliği yapacaklar. Genel Müdürlük operasyon süreçlerini gerçekleştirerek, Haciz, Resmi Kurum Yazışmaları, Para Transferleri, SGK ve Maaş Ödemeleri gibi işlemleri yerine getireceklerdir. Bunun yanı sıra, hızlı ve kaliteli hizmet sunarak resmi kurumlara yasal süreleri içerisinde cevap verme sorumluluğunu da üstleneceklerdir.

Yapı Kredili olmanın ayrıcalıkları arasında ise Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nde kendini her alanda geliştirme fırsatı, kariyer yollarının açık olması, BizClub sayesinde indirimli etkinliklere katılabilme imkanı, Koç Topluluğu çalışanlarına özel avantajlı alışverişler yapabilme fırsatı gibi pek çok fırsat bulunmaktadır.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Operasyonları Yetkilisi

 

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Operasyonları Yetkilisi Hakkında

Türkiye’nin ilk özel sermayeli bankası olarak 1944 yılında kurulmuştur ve 2006 yılında Koç Holding ile birleşerek bugünkü formuna kavuşmuştur. Koç Holding’in tarihini ve değerlerini de bünyesinde barındıran Yapı Kredi, finans sektöründe güvenilir ve başarılı bir isimdir.

Yapı Kredi’nin “Hizmette sınır yoktur” anlayışıyla müşterilerine benzersiz olanaklar sunmayı hedeflemektedir. Yapı Kredili olmanın ayrıcalıklarından faydalanmak isteyen herkesin gelişimine ve kariyerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin de Yapı Kredi Ailesi’nin bir parçası olmaları için fırsatlar sunmaktadır.

Yapı Kredi, sunduğu hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve onlara en iyi deneyimi yaşatmayı hedeflemektedir. Banka tarafından sunulan hizmetleri daha detaylı öğrenmek isterseniz, sayfayı aşağı doğru kaydırarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Yapı Kredi  Şirket Politikası

YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ. ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”) a)Veri Sorumlusu ve. Temsilcisi Kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunduğunuz veri sorumlusu. Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler. A.Ş., Yapı Kredi Faktoring A.Ş., Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O., Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İş başvurusunda bulunduğunuz şirket hangisi ise, o şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Çalışan Adayı Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olacaktır. b)Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’in insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası ve Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Şirket tarafından işlenme amaçları konusundaki detaylı bilgilere, aşağıda belirtilen kamuoyu ile paylaşılmış olan internet adreslerindeki kurum politikalarından ulaşabilirsiniz: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Kurum Politikası (https://www.yapikredi.com.tr/yapi-kredi-hakkinda/haberler/detay/52207 ), Yapı Kredi Faktoring A.Ş.  Verileri Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Kurum Politikası (https://wmcms.yapikredi.com.tr/Files/kvkk-20181206.pdf), Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.  İşlenmesi Hakkında Kurum Politikası (https://www.yapikrediportfoy.com.tr/_pdf/yapi-kredi-portfoy-yonetimi-a.s.kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-kurum-politikasi.pdf )

Yapı Kredi Aydınlatma Metni

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Kurum Politikası (https://www.ykyatirim.com.tr/media/1483/kvkkurumpolitikasi.pdf). Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kurum Politikası. (https://www.ykleasing.com.tr/files/yatirimci-iliskileri/duyurular/YKL_Kisisel_Verilerin_Korunmas__-Kurum_Politikasi.pdf) c)İşlenen Kişisel Verilerin. Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz. Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında bulunan, hissedarlarımıza. Kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına. İş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize ve bunlara ek olarak veri sorumlusu. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. olması halinde iştiraklerine Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun. Olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde. belirtilen kişisel veri işleme şartları ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde. Öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından matbu formlar. Kariyer internet sitemiz ve diğer kariyer siteleri, insan kaynakları danışmanlık şirketleri. Şirketimiz veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen kariyer günleri.Ve şirket tanıtım etkinlikleri kanallarıyla (yöntemleriyle) elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanabilecektir.

Yapı Kredi

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası ve meşru menfaat. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü. Kişisel veri işleme şartlarına ve bulunması halinde açık rızanıza dayanılarak toplanabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı veya Kanun’da öngörülen diğer yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde başvurularınız. Ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel.Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • •Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • •Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • •Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • •Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • •Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme .
 • Ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • •Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
 • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini.
 • Veya Yok edilmesini isteme. Ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş
 • olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • •İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi. Aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • •Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini.Talep etme haklarına sahiptir.”

Müşteri Hizmetleri Operasyonları Yetkilisi İş İlanı  Genel Nitelikler

 • Takım çalışması ve işbirliğine uyumlu
 •  Erkek ve Kadın  personel Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yada. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 • Gelişim ve Yeniliklere açık. Takım çalışması yapabilen.
 • İletişim yönü güçlü
 • İnsani ilişkilerde ve ilişki yönetiminde başarılı
 • Esnek çalışmaya uygun
 • Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

 Hizmetleri Operasyonları Yetkilisi İş İlanı Başvuru

Müşteri Hizmetleri Operasyonları Yetkilisi iş ilanına buradan başvuru yapabilirsiniz.

Diğer güncel iş ilanları için burayı ziyaret edebilirisiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu